Eucalyptus pauciflora niphophila Bark
Forside


Om denne hjemmeside og undertegnede

Hjemmesiden
Denne hjemmeside er lavet for at give et samlet overblik over dyrkning af eukalyptus i Danmark på friland til glæde for alle der er interesserede i emnet.
Det er målet at følge udviklingen fremover da det stadigt mildere vinterklima giver nye og bedre betingelser for at dyrke en række eukalyptusarter i Danmark.
Det er desuden håbet at mange vil bidrage med oplysninger til hjemmesiden.

Jeg startede hjemmesiden nytår 2008/09 da jeg var forundret over hvor stort mit eget eukalyptustræ blev og savnede oplysninger om eukalyptustræer i Danmark.


Undertegnede
Jeg bor i det vintermilde Gråsten i Sønderjylland og arbejder i Naturstyrelsen som skovfoged.
Siden 1970-erne har jeg været interesseret i sjældne træer og buske. I mange år har jeg dyrket eksotiske planter udendørs, blandt meget andet Trachycarpus, Cistus, Phormium, Phyllostachys og Crinum.

kuglebuddleje, Buddleja globosa  Skæbnetræart, Clerodendrum bungei
Den forsommerblomstrende sommerfuglebusk  Endnu en af mine havebuske. En skæbnetræart kuglebuddleja (Buddleja globosa) i min have i    der hedder Clerodendrum bungei fra Kina og Gråsten.                                                    Indien.
Den er i hjemlandet Chile en sumpplante der    Den er smuk, frostfølsom, sjælden og invasiv!
vokser i bjergene op til 2000 m.o.h.                Elsket og hadet. 2007.
Den er frostfølsom og var tidligere kendt for
at være svær at dyrke i Danmark. I de senere
år med milde vintre har mine buske på friland
udviklet sig til pragteksemplarer på 2-4 meter
i højden med masser af flotte blomster. 2008.

Forside

www.eucalyptus.dk   -   Eukalyptus i Danmark

Copyright Martin Reimers 2018                   Tlf.: 53 80 19 58                  E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk